De Protestantse Kerk in Nederland en al haar zelfstandige onderdelen (zoals gemeenten, diaconieën en classes) zijn “Algemeen Nut Beogende Instellingen“  (ANBI). Dit is vast gelegd in een zgn. groepsbeschikking ANBI. Belangrijkste voordeel van deze “ANBI-Status“ is dat giften, legaten en erfstellingen vrijgesteld zijn van schenk- en erf belasting. Giften bv. in het kader van de actie Kerkbalans, kunnen door de gever, binnen de daarvoor geldende randvoorwaarden, voor de zgn. giftenaftrek in aanmerking komen bij de Inkomstenbelasting. Bij onze kerk voldoen de Diaconie en de Kerkrentmeesters  (de Gemeente) aan de door de belastingdienst gestelde eisen. Gegevens college van Kerkrentmeesters
Naam ANBI: Hervormde Gemeente te Serooskerke (Sch)
Telefoonnummer (facultatief): 0111-672918
RSIN/Fiscaal nummer: 805118330
Website adres: www.hervormdserooskerke.nl
E-mail: scriba@hervormdserooskerke.nl
Adres: Dorpsplein 22
Postcode: 4327 AG
Plaats: Serooskerke
Postadres: Binnenduin 15
Postcode: 4328HK
Plaats: Burgh-Haamstede
De doelstellingen en de financiële verantwoording vind u onder Kerkrentmeesters. Gegevens college van Diakenen
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente te Serooskerke (Sch)
Telefoonnummer (facultatief): 0111-672918
KvK nummer: 76257112
RSIN/Fiscaal nummer: 802515393
Website adres: www.hervormdserooskerke.nl
E-mail: diaconie@hervormdserooskerke.nl
Adres: Dorpsplein 22
Postcode: 4327 AG
Plaats: Serooskerke
Postadres: Frederikstraat 2a
Postcode: 4327 AD
Plaats: Serooskerke
De doelstellingen en de financiële verantwoording vind u onder Diaconie.